Verantwoorde Toeleveringsketens

We pakken de complexe economische, milieutechnische en sociale problemen in onze toeleveringsketens aan. Wij zijn van mening dat een verantwoorde toeleveringsketen mensen en mensenrechten respecteert, veilig en voedzaam voedsel produceert, humaan met dieren omgaat, de beste, meest verantwoorde landbouwmethoden stimuleert, en de gevolgen voor het milieu vermindert, inclusief het beschermen van het land en behouden van schaarse hulpbronnen. Cargill werkt samen met bedrijfspartners, overheden, NGO’s en gemeenschappen om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren en verantwoorde werkprocessen te bevorderen.

  • Onze innovatieve benadering bij het behoud van hulpbronnen, het gebruik van herwinbare grondstoffen en het terugdringen van negatieve effecten draagt bij aan het behoud en de bescherming van het milieu.
  • We stimuleren de beste, meest verantwoorde landbouwmethoden en werken hierbij intensief samen met boeren om de opbrengsten aanzienlijk te vergroten en humaan met dieren om te gaan.
  • We werken aan het waarborgen van de gezondheid en integriteit van het voedsel dat we produceren en verkopen.
  • We houden mensen en mensenrechten hoog door onze medewerkers met waardigheid en respect te behandelen en een veilige en gezonde werkomgeving tot stand te brengen.
.