.

Verantwoord Ondernemen

Toen Cargill in 1865 werd opgericht, vormde onze overtuiging “wij houden woord” het uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering. Cargill is inmiddels een gediversifieerde multinational, gebaseerd op een cultuur van vertrouwen en respect, en we houden ons nog steeds aan deze norm. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door integriteit en verantwoordelijkheid. We zetten ons in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze invloed op het milieu terug te brengen, en de gemeenschappen waarin we wonen en werken te verbeteren. We zetten ons met hart en ziel in voor onze doelstelling om wereldleider te worden in het voeden van mensen en we willen maatschappelijk verantwoord ondernemen op de markten waarin we actief zijn: landbouw, levensmiddelen, industrie en financiën.

Vandaag de dag heeft onze wereld met complexe uitdagingen te maken. De omvang en reikwijdte van onze organisatie biedt ons een unieke visie – en dat brede inzicht brengt verantwoordelijkheden met zich mee. We zetten ons in voor het voeden van de groeiende wereldbevolking en proberen daarbij ook de planeet te beschermen. We blijven naar nieuwe manieren zoeken waarop we boeren kunnen helpen op een duurzamere manier meer voedsel te produceren en efficiëntere methoden te ontwikkelen om voedsel van tijden en plaatsen met een overschot over te brengen naar tijden en plaatsen met een tekort. We weten dat we met de talenten en overtuiging van onze medewerkers kunnen helpen bij het aangaan van de uitdaging alle mensen van veilig, voedzaam en betaalbaar voedsel te voorzien.

We richten ons op het voldoen aan de huidige behoeften zonder dat het vermogen van de wereld om toekomstige generaties van voldoende voedsel te voorzien hieronder lijdt. Bij Cargill kijken we niet alleen naar onze eigen activiteiten, maar ook naar de belangen van de leveranciers, partners en andere stakeholders in onze toeleveringsketens. Een verantwoorde toeleveringsketen respecteert mensen en mensenrechten, produceert veilig en voedzaam voedsel, gaat humaan met dieren om, stimuleert de beste, meest verantwoorde landbouwmethoden, en vermindert de gevolgen voor het milieu, inclusief het beschermen van het land en behouden van schaarse hulpbronnen. Om dit te kunnen bereiken is samenwerking met alle stakeholders in ontwikkelde en opkomende markten nodig. We proberen meetbare voortgang te laten zien aan de hand van problemen in de toeleveringsketen die we kunnen beheersen en waar we invloed op kunnen uitoefenen.

We zijn ons ervan bewust dat ons vermogen om als bedrijf te groeien afhankelijk is van de manier waarop we met mensen omgaan, hoe we onze gemeenschappen verrijken en hoe goed we onze klanten bedienen. Dankzij de inspanningen van onze medewerkers zal Cargill op een rendabele en verantwoorde manier groeien om aan de behoeften van een diverse, groeiende en onderling verbonden wereld te voldoen.

 

.
.